Tag: ledelse

Hva er en tankeleder?

«A thought leader is someone with proven expertise and experience who isn’t afraid to share it with the world without direct compensation.»  – Jay Baer   Thought leader klinger nok bedre på originalspråket enn direkteoversettelsen tankeleder. Ifølge Språkrådet er opinionsdanner mer brukt, men det passer bedre på en politisk meningsbærer som ønsker å påvirke folkemeningen. Jeg mener tankeleder får frem nyansene bedre,...
Read more