Post Timeline

Thought leaders vs. public intellectuals

"The critic is the only independent source of information. The rest is advertising." - Pauline Kael Even though thought leaders generously share their expertise and avoid sales talk, their content is legally considered advertising, because the intention behind it is sales. This, of course, is a challenge for credibility, something critics of thought leadership point out. Thanks to the internet...
Read more

Forskjellen på thought leaders og public intellectuals

«The critic is the only independent source of information. The rest is advertising.» – Pauline Kael Selv om tankeledere generøst deler av sin ekspertise og unngår salgsprat, er innholdet deres juridisk sett reklame, fordi intensjonen bak er salg. Det er selvsagt en utfordring for troverdigheten, noe kritikere til tankelederskap holder frem. For takket være internett og sosiale medier har det...
Read more

Du er en merkevare

«We are CEOs of our own companies: Me Inc. To be in business today, our most important job is to be head marketer for the brand called you.» - Tom Peters Jeg husker et eksperiment vi gjorde på Handelshøyskolen BI i 1998. Noen studenter kom fram og fikk smake på tre kopper kaffe, som de skulle bedømme smaken på og...
Read more

Hva er en tankeleder?

«A thought leader is someone with proven expertise and experience who isn’t afraid to share it with the world without direct compensation.»  – Jay Baer   Thought leader klinger nok bedre på originalspråket enn direkteoversettelsen tankeleder. Ifølge Språkrådet er opinionsdanner mer brukt, men det passer bedre på en politisk meningsbærer som ønsker å påvirke folkemeningen. Jeg mener tankeleder får frem nyansene bedre,...
Read more

Jeg starter for meg selv!

Etter snart 12 år i konsulentbransjen har jeg endelig tatt steget og startet Førsund Consulting AS, hvor jeg tilbyr “marketing for hire”-tjenester. Det vil si at du kan leie meg inn som din markedssjef på deltid, interim CMO, konsulent eller tekstforfatter. Skjønte i sommer hva jeg skulle bli når jeg ble stor Det var i sommer det gikk opp for...
Read more